Učenie a rozvoj hrou

Je rozvojový program vhodný pre deti od 1,5 – 9 rokov.

Využíva montessori prvky a prístup terapie hrou.

ROZVÍJA :

 • Jemnú motoriku (práca rúk a prstov).
 • Hrubú motoriku a základné lokomočné pohyby ( lezenie, podliezanie, vyliezanie, chytanie, kotúľanie, chôdza, skok, beh, pohybová orientácia v priestore), prácu rúk a nôh pri rôznych pohybových aktivitách.
 • Pamäť
 • Reč
 • Kognitívne funkcie
 • Rozvoj myslenia
 • Grafomotoriku – príprava na písanie (uvoľňovacie cviky, práca prstov rúk, práca zápästia a úchopy dôležité pre nácvik písania).

          Učenie a rozvoj hrou prináša prácu dieťaťa hravou formou. Je to intenzívna lekcia v ktorej sa dynamicky striedajú aktivity tak, aby sa dieťa nenudilo a zároveň bolo v očakávaní čo príde a čo proces lekcie prinesie.

          Ako lektor pracujem s dieťaťom individuálne a v kooperácii s rodičom nastavujeme ciele programu. Je dôležité upozorniť, že ako lektorka pracujem s tým čo dieťa do procesu prináša a na základe toho dochádza k stimulácií mozgovej a pohybovej kapacity dieťaťa. Nastavujem teda reálne ciele, ktoré dieťa dokáže zvládnuť a zároveň mať z procesu radosť.

          Cieľom je všestranný, komplexný rozvoj dieťaťa s dôrazom na rešpektovanie jeho individuálnych a vekových potrieb, so zameraním sa na nedostatky, ktoré je potrebné u dieťaťa podporiť a posilniť. Neoddeliteľnou súčasťou lekcie je rešpektujúci prístup k dieťaťu, pričom využívam princípy terapie hrou podľa Garryho Landretha.

ČO SI SO SEBOU PRINIESŤ ?

 • dobrú náladu
 • vhodné, voľné oblečenie, ktoré nebude dieťa obmedzovať v pohybe
 • fľašu s vodou ( pitný režim)
 • Rodičia : lásku, prijatie a porozumenie

Ukážková lekcia je zdarma, kontaktovať ma môžete cez FB , alebo telefonicky na čísle 0915 209 738.

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRE DETI