Play Wisely

Niečo o mne

Volám sa Martina Lukáčová a som taká istá mama, rodič ako Vy s rovnakými dennodennými starosťami a radosťami, ktoré nám život prináša. Centrum Salve bolo vytvorené ako priestor pre deti, kde môžu byť deti stimulované, rozvíjať sa, zažiť si metódu Play- Wisely a zároveň inšpirovať rodiča k efektívnemu hraniu svojho dieťatka, poskytnúť mu podporu, porozumenie.

 

Prečo názov SALVE

Salve pochádza z latinského slova “buď zdravý” a neskrýva len latinský pôvod, ale aj intervenciu od Naomi Aldort autorky kníh o výchove detí. Salve je intervencia, keď Vaše dieťa prechádza ťažkým obdobím vzdoru, alebo len má emocionálne vyladenie : 

S – (Self inquiry) seba opýtanie sa, oslobodenie sa od nadvlády zbrklých myšlienok.
A (Attention) –zameranie pozornosti na dieťa, vnímať dieťa a jeho potreby

L – (Listen) – počúvanie, čo nám chce dieťa povedať

V – (Validate) – uznanie jeho vlastných pocitov a emocionálneho vyladenia
E – (Empower) – povzbudenie dieťaťa

– táto intervencia je zaručená, má svoju silu, hĺbku a preto som sa rozhodla vniesť túto intervenciu širšej verejnosti a to v podobe názvu pre moje Centrum. Intervencia platí ako pre deti, tak v komunikácii a záťažových situáciách aj s dospelými.

Diplomovaná lektorka Mgr. Martina Lukáčová

Mgr. Martina Lukáčová vyštudovala odbor andragogika na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, momentálne študuje na súkromnej sociálnej akadémii v Brezne odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Dlhé roky pracovala v oblasti farmácie.

Po narodení synčeka sa začala naplno venovať rodičovstvu ako aj hľadať informácie ohľadne detského vývinu,výchovy,rodičovstva, hry s dieťatkom, čo ju priviedlo k montessori pedagogike a následne k Play Wisely metóde. Na lekcie so svojim synčekom chodila k Miriam Švarcovej, ktorá pôsobí v Banskej Bystrici a stala sa jej učiteľom a koučom. Na vlastnom synovi videla efektívnosť metódy Play Wisely a preto sa rozhodla absolvovať vzdelávanie Play Wisely ako aj Montessori pedagogiku, kurz rešpektovať a byť rešpektovaní, akadémiu rodičovstva a iné.

Momentálne sa chce naplno venovať metóde Play Wisely, ktorá ju tak napĺňa, že vzniklo Centrum Salve s metódou Play Wisely vo Zvolene.

(Múdre hranie)

Play Wisely je unikátny program pre deti od 4 mesiacov do 5 rokov založený na vedeckých objavoch a jedinečnom výskume NASA, inšpirovanom Montessori pedagogikou.

Ide o múdre hranie zamerané na rozvoj Vášho dieťatka s rešpektujúcim prístupom.

 • využíva ranné, najdôležitejšie obdobie pre vývin mozgu dieťaťa v dobe, kedy je učenie najúčinnejšie (neuroplasticita)

 • aplikuje unikátnu metódu smerovej orientácie

 • používa inovatívne nástroje ( kognitívne karty, pevnú štruktúru lekcií, Montessori pomôcky a vybavenie)

 • pripravuje deti na náročný svet zajtrajška (efektívne pracujúca nervová sústava, úspešnosť a dôvera v samých seba)

Čo Vás čaká

Dieťa prichádza na lekciu individuálne alebo v skupinke maximálne 3 detí v sprievode rodiča, alebo iného príbuzného. Hodiny sú presne koncipované tak, aby sa každý týždeň precvičovala iná stránka pohybu ale aj mozgu pomocou edukačných kariet Play Wisely. Lekcie sú rozdelené na 8 pohybových sekcií a zároveň každý týždeň sa menia edukačné karty zacielené na rozvoj mozgovej kapacity.

Máme 4 – týždňovú osnovu, ktorá sa postupne mení.

To znamená, že každý týždeň dieťatko zažije rôznorodú hodinu, čím nemá pocit, že vykonáva stále to isté.

Na lekciách Play Wisely sa využívajú edukačné karty, ktoré sú zamerané na precvičovanie a rozvoj kvality a kvantity pozorovacích zručností Vašeho dieťaťa. Karty sú zamerené napríklad na predchádzanie matematike alebo zameranie na veľkosti, tvary, farby, priraďovanie. Taktiež vedúce k rozvoju rozpoznávacích zručností a ku stimulácií kognitívnych inštinktov mozgu.

Zároveň s dieťatkom pracuje aj rodič, čím sa učí ako sa s dieťatkom efektívne hrať, porozumieť mu a vidieť svet jeho očami.

Play Wisely rešpektuje individuálne potreby dieťaťa, jeho senzitívne obdobia a jeho aktívnu úroveň.

Prečo Play Wisely ?

Stimulujeme a rozvíjame základné učebné schopnosti ako je :

 • pamäť

 • pozornosť

 • rozpoznávanie

 • jazyk

 • zmyslové schopnosti

  Play Wisely je hra plná zábavy a dieťa ani netuší, že pri tejto hre sa cielene učí a buduje si vlastné sebavedomie. Sebavedomie v seba a svoje telo. Tak ako hovorí zakladateľka tejto metódy

  Našim cieľom je vybudovať u každého dieťaťa mozgové a telesné sebavedomie, aby keď samo neskôr príde na to, čomu sa chce v živote venovať, čo ho baví a na čo má nadanie, mohlo plne zrealizovať svoje sny”.

  PATTY HANNAH zakladateľka Play  Wisely